04 March 2016

From the darkest tunnels they came.. 2
Z najmroczniejszych tuneli przybyli..

04 March 2016

Night Goblins Shaman WiP
Night Goblins are springing like mushrooms after the rain.. Shaman gathered a few toadstools and some soil with bugs =)

Nocne Gobliny jak grzyby po deszczu rosną.. Szaman kilka muchomorów nazbierał i trochę ziemi z robalami =)

No comments:

Post a Comment