25 September 2018

Article: Autumn Colors
Artykuł: Kolory Jesieni
Figurkowy Karnawał Blogowy #49 - Jesień cz. 1

25 September 2018

Autumn Colors

For non polish visitors, I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is "AUTUMN". I wrote a short article about the season of fall, especially about visualising its many aspects in painting and modelling miniatures. Before I begin I must admit that I was somewhat inspired by the tutorial published on Massive Voodoo blog (link here).

Continue to the article below.
Trwa 49 edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, którą mam zaszczyt i przyjemność prowadzić, zaś motywem przewodnim jest "JESIEŃ". Z tej okazji napisałem dla Was krótki artykuł na temat jesiennego sezonu, a zwłaszcza sposobów oddania jego wielowymiarowego uroku w malowaniu i modelowaniu figurek. Na wstępie zaznaczam też, że pewną inspirację czerpałem z poradnika opublikowanego na blogu Massive Voodoo, który możecie znaleźć tutaj.

Zapraszam do artykułu poniżej.Figurkowy Karnawał Blogowy #49 Jesień

Autumn colors are one of the most beautiful phenomena of the season of fall. Juicy green colors of the leaves are replaced by shades of red, yellow, purple, black, orange, pink, magenta, blue and brown. Colorful leaves fall from the trees and are cast down by the wind, forming multi-colored clusters. The leaves are gradually soaked in rain and dew, so they slowly rot and mingle with dust and soil.
However, autumn is not only about colorful leaves, but it's also about gifts of nature, such as chestnuts, acorns, mushrooms and amazing pumpkins. There are spider silk and fireflies in the air and the most beautiful heathers are blooming, with hedgehogs walking around.
Kolory jesieni to jedno z najpiękniejszych zjawisk tego sezonu. Soczysta zieleń liści zastępowana jest odcieniami czerwieni, żółci, fioletu, czerni, pomarańczy, różu, magenty, niebieskiego i brązu. Kolorowe liście lecą z drzew i targane wiatrem opadają na ziemię, tworząc wielobarwne skupiska. Liście stopniowo przesiąkają deszczem i rosą, przez co powoli gniją i mieszają się z pyłem i ziemią. 
Jesień to jednak nie tylko kolorowe liście, ale także dary natury, jak choćby kasztany, żołędzie, grzyby i niesamowite dynie. Wokół pojawia się babie lato i najpiękniej kwitną wrzosy. A w tym wszystkim przechadzają się jeże i latają świetliki.


Autumn Leaves

Autumn colors are also about maintaining a certain balance of light and darkness. The days become shorter and the sun rarely breaks through the clouds. More and more often the days are foggy, mystical and even dark. Warm colors sometimes give way to cold colors. Therefore, additional sources of light, such as lanterns, torches, magic jewels or fires are necessary. The world deprived of light looks very differently and even ordinary branches of trees moved by restless wind may seem almost strange.

Kolory jesieni to również pewien balans światła i ciemności. Dni stają się krótsze, a słońce rzadziej przebija się przez chmury. Coraz częściej występują mgliste, mistyczne, a nawet mroczne dni. Ciepłe kolory ustępują niekiedy kolorom zimnym. Niezbędne stają się więc dodatkowe źródła światła, jak latarnie, pochodnie, magiczne klejnoty, czy też rozpalone ogniska. Świat pozbawiony światła wygląda przy tym inaczej, a zwykłe konary drzew poruszane niespokojnym wiatrem mogą wydawać się wręcz "obce". 

Autumn Forest

Autumn is therefore distinguished not only by a wide range of colors, but also by types of color palettes. We can therefore use a soft, pastel palette, as well as a dark, deep palette. Early, golden autumn should certainly look different than the one in which the first signs of winter are visible.

Kolorystyka jesieni wyróżnia się zatem nie tylko szeroką gamą barw, ale też rodzajami palet kolorów. Możemy więc zastosować tak miękką, pastelową paletę, jak i paletę ciemną, głęboką. Wczesna, złota jesień z pewnością powinna też wyglądać inaczej niż ta, w której występują pierwsze zapowiedzi zimy. 


Autumn Colors

So how to ensure the right autumn color balance of our project? I do not like recipes, so I will only write that experimenting is not only possible but it's even required. What's more, you shouldn't be afraid to break the accepted color schemes, and even go against the grain just to make something unique in this sometimes boring painting scene. Also, if you don't plan to enter your project into competition like Golden Daemon or Hussar it's really worth going your own way. For me, today there are definitely too many people painting their miniatures using a limited and toned down palette of colors, as well as palettes "imposed" by "big players". It's not only bad that those people are afraid of experimenting, but rather that they are intentionally limiting themselves. Such painting might even look good "in spring and summer", but as far as "autumn" is concerned it often ends with a "brownish, dirty miniature, standing up to the waist in the mud and holding a non metallic metal sword". Such miniature, even though it sometimes look quite realistic, doesn't match my concept of the heroic fantasy world. Therefore, I prefer to leave one hundred percent realistic painting to historical projects.

Jak zatem zapewnić odpowiedni jesienny kolorystyczny balans naszego projektu? Nie lubię receptur, więc napiszę tylko, że nie tyle można, ale wręcz nawet trzeba eksperymentować. Co więcej, nie wolno bać się łamać przyjętych schematów, a nawet iść pod prąd czasem najzwyczajniej w świecie nudnej sceny malarskiej. A jeśli nasz projekt generalnie nie będzie walczył o Golden Daemona, czy innego Hussara, to naprawdę warto puścić wodze fantazji. Jak dla mnie zdecydowanie za dużo osób maluje dzisiaj swoje figurki używając ograniczonej i stonowanej palety barw, a także tej "narzuconej" przez "wielkich graczy", nie tyle nawet bojąc się eksperymentować, ale raczej samemu siebie ograniczając. O ile jednak takie malowanie nawet dobrze wygląda "wiosną i latem", o tyle "jesienią" kończy się to często "brązowawą, pobrudzoną figurką, stojącą po pas w błocie i ściskającą niemetaliczny metalowy miecz". Taka figurka, mimo że czasem jest nawet dość realistyczna, jakoś nie za bardzo pasuje mi do mojego wyobrażenia heroicznego świata fantasy. Stuprocentowe realistyczne malowanie wolę zatem zostawić projektom historycznym.


Autumn Wood Elves Diorama Display
Testing diorama background for future use. / Testuję tło dioramy do późniejszego wykorzystania.

What do you say? If you've done any interesting autumn projects in the past, go ahead and paste links in the comments below =)Co Wy na to? Jeśli robiliście w przeszłości jakieś ciekawe jesienne projekty, śmiało wrzucajcie do nich linki w komentarzach poniżej =)

P.S. Do końca miesiąca zostało jeszcze kilka dni, więc jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału we wrześniowym FKB (post wprowadzający znajdziecie tutaj), szczególnie że temat jest bardzo szeroki i podatny na wszelakie interpretacje =)

If you have something to say about this post, have any idea to expand it, want to share your examples or you just like my blog - please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!
Morpheus "The Fantasy Hammer"
Jeśli masz jakieś uwagi do tego posta, pomysły na jego rozwinięcie, chcesz się podzielić swoimi przykładami, albo po prostu spodobał Ci się mój blog - proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Morpheus "The Fantasy Hammer"


No comments:

Post a Comment