04 March 2014

Velleman VTLAMP6 desk working lamp

04 March 2014
Velleman VTLAMP6
Hello everyone! I'm back after another long break. Since my last WiP post in January, I've bought some new miniatures, paints and books. But most importantly, I've reorganised my whole working space, fixed my camera and bought a new desk working lamp - Velleman VTLAMP6. Many thanks to ARBAL from Coloured Dust for recommending this lamp.

Witam wszystkich! Wracam po kolejnej długiej przerwie. Od mojego ostatniego WiP postu w styczniu, kupiłem kilka nowych figurek, farb i książek. Ale co najważniejsze, zreorganizowałem swoje miejsce do pracy, naprawiłem aparat i kupiłem nową lampę biurkową - Velleman VTLAMP6. Wielkie dzięki dla ARBALA z Coloured Dust, za polecenie tej lampy.

Velleman VTLAMP6 unboxing I've bought VTLAMP6 on the internet. It came very well packed and was really easy to mount on my desk.

Kupiłem VTLAMP6 przez internet. Lampa przyszła bardzo dobrze zapakowana i była naprawdę łatwa do zamontowania na biurku.
Velleman VTLAMP6 unboxing
I am quite shocked how big this lamp actually is. The arms are very long and easily adjustable. The lamp is solid and made of high quality materials.

Jestem dość zszokowany, wielkością lampy w rzeczywistości. Ramiona są bardzo długie i łatwe do regulowania. Lampa jest naprawdę solidnie wykonana i zrobiona z wysokiej jakości materiałów.
Velleman VTLAMP6 light comparison
A small comparison of illumination. Both photos were made while ceiling lighting was on. The color of the light is absolutely fantastic! Below is a Wood Elves Horses WiP picture taken with just VTLAMP6 on.

Małe porównanie oświetlenia. Oba zdjęcia zostały wykonane przy włączonym świetle sufitowym. Barwa światła jest absolutnie fantastyczna! Poniżej zdjęcie WiP Koni Leśnych Elfów, zrobione przy oświetleniu VTLAMP6.
Wood Elves Horses WiP

No comments:

Post a Comment