The Fantasy Hammer on CMON

30-day Miniatures Challenge
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe30-day Miniatures Challenge is an initiative of the Polish blogosphere proposed by QuidamCorvus and Maniex - it starts on 1 September 2016. There is one simple question provided for each day - you can find a complete list of all the questions and links to published answers below:

30-dniowe Wyzwanie Figurkowe to inicjatywa w polskiej blogosferze zaproponowana przez QuidamCorvusaManiexa, rozpoczynająca się 1 września 2016 roku. Na każdy dzień przewidziane jest jedno proste zagadnienie, a kompletną listę wszystkich pytań oraz linki do opublikowanych przeze mnie odpowiedzi, znajdziecie poniżej: 
 1. Jak zacząłeś grać w gry bitewne lub jak zacząłeś malować modele?
  How did you start playing table-top miniature-based wargames or how did you start painting miniatures?
 2. Ulubiona gra bitewna?
  Your favourite table-top miniature-based wargame?
 3. Twoje ulubione uniwersum?
  Your favourite universe?

 4. Ulubiony film lub książka związana lub pasująca klimatem do uniwersum?
  Your favourite film or book matching your favourite universe?
 5. Twoja ulubiona kraina lub lokacja osadzona w uniwersum?
  Your favourite land or location set in the universe?

 6. Ulubiony zestaw kości lub ulubiona kostka?
  Your favourite dice set or favourite die?

 7. Twój największy sukces w grze bitewnej lub największe osiągnięcie modelarskie?
  Your greatest wargame or modelling accomplishment?
 8. Ulubiona edycja/wersja/modyfikacja oficjalna lub fanowska gry bitewnej?
  Your favourite official or fan-made edition / version / modification of a wargame?

 9. Największy model jaki pomalowałeś lub którym dowodziłeś?
  The largest model you painted or commanded?

 10. Ulubiona frakcja, którą dowodziłeś lub którą pomalowałeś?
  Favourite faction that you commanded or painted?

 11. Twoja ulubiona muzyka do grania lub malowania?
  Your favourite music for gaming or painting?

 12. Sytuacja, której nigdy nie zapomnisz, a która przytrafiła się podczas bitwy lub w trakcie malowania?
  The moment you will never forget that happened during a wargame or while painting?
 13. Największa porażka w grze bitewnej lub niepowodzenie modelarskie?
  The biggest gaming or modelling failure?
 14. Ulubiony rodzaj pola bitwy, element terenu lub makieta?
  Favourite type of battlefield, terrain or mock-up?
 15. Najmniejszy model jaki pomalowałeś lub którym dowodziłeś?
  The smallest model you commanded or painted?
 16. Ulubiona taktyka, czyli atak czy obrona?
  Favourite tactics - offence or defence?
 17. Twój ulubiony schemat kolorystyczny armii lub ulubione kolory farb?
  Your favourite army colour scheme or favourite paint colour?
 18. Ulubiony Bohater Niezależny z uniwersum?
  Your favourite Independent Hero from the Universe?
 19. Twój ulubiony model bohatera?
  Your favourite hero miniature?
 20. Ulubiony model piechoty lub ciężkiej piechoty?
  Favourite infantry or heavy infantry unit?
 21. Twój ulubiony model kawalerii (także powietrznej lub pancernej)?
  Your favourite cavalry model?
 22. Ulubiony oddział elitarny?
  Favourite elite unit?
 23. Twój ulubiony model potwora lub maszyny?
  Your favourite monster or machine miniature?
 24. Ulubiona Dziedzina Magii lub Technologii?
  Favourite type of magic or technology?
 25. Najciekawszy przedmiot magiczny lub technologiczny z uniwersum?
  The most interesting magic or technology item from the universe?
 26. Frakcja którą chciałbyś dowodzić lub kolekcjonować?
  Faction you would like to command or collect?
 27. Frakcja którą nie chciałbyś dowodzić lub kolekcjonować?
  Faction you wouldn't like to command or collect?
 28. Lubisz grać przeciwko… lub lubisz malować?
  You like playing against... or you like painting?
 29. Nie lubisz grać przeciwko… lub nie lubisz malować?
  You don't like playing against... or you don't like painting?
 30. Najlepszy przeciwnik jakiego miałeś?
  The best opponent you had?

No comments:

Post a Comment