06 December 2012

Review: Dark forms between branches!
Ciemne kształty między gałęziami!

06 December 2012
Wood Elves Glade Guard 2
Hi there!  

Witajcie! 

You should have seen this coming in yesterday's post, so without further ado, it is time to announce my new Warhammer army project - the Wood Elves (edit: Sylvaneth and Wanderers). I know that the Asrai are not to competitive and their army book is quite old but I find the Wood Elves to be one of the most beautiful armies out there.  

Myślę, że można było to przewidzieć po wczorajszym poście, więc bez zbędnych ceregieli chciałbym przedstawić swój nowy armijny projekt w świecie Warhammera Fantasy - Leśne Elfy (edycja: Sylvaneth i Wanderers). Zdaję sobie sprawę, że Asrai nie są zbyt konkurencyjną armią, a ich kodeks jest dosyć stary, ale w mojej opinii Leśne Elfy są jedną z najpiękniejszych armii w ogóle! 

Today I got my hands on the Warhammer Wood Elves Battalion boxed set and I cannot wait to start assembling the units!  

Dzisiaj w moje ręce wpadł Batalion Leśnych Elfów i naprawdę nie mogę doczekac się składania jednostek! 

The Warhammer Wood Elves Battalion boxed set is a great way to start collecting the Asrai. It is a real bargain and gives you essential units for every army list. Inside, you will find 24 Glade Guard, 12 Dryads and 8 Glade Riders. While Glade Guard and Dryads are a must for a competetive Wood Elves army, Glade Riders in 8th edition were nerfed and are rarely seen on the board. Despite some gossips about the new army book, I would rather not use them as Glade Riders. Instead, it is a good idea to give them some Wild Riders conversions to give your army a hard hitting, fast cavalry unit.  

Zestaw Warhammer Batalion Leśnych Elfów to świetny sposób na rozpoczęcie zbierania Asrai. Jest naprawdę opłacalny i zapewnia niezbędne jednostki do każdej armijnej rozpiski. W środku znajdują się wypraski z 24 Strażnikami Polany, 12 Driadami i 8 Jeźdźcami Polany. O ile Strażnicy Polany i Driady to absolutna podstawa przy tworzeniu konkurencyjnej armii Leśnych Elfów, o tyle Jeźdźcy Polany w 8 edycji Warhammera zostali osłabieni i rzadko pojawiają się na stole do gry. Pomimo plotek na temat nowego kodeksu do Leśnych Elfów, raczej nie mam zamiaru używać ich, jako Jeźdźców Polany. Myślę, że dobrym pomysłem jest skonwertowanie ich do Dzikiego Gonu (Wy też nie lubicie tego tłumaczenia?), co da armii mocno uderzający oddział szybkiej jazdy. 

In the following days, I am going to work on the Dryads unit and hopefully show you the results very soon.  

W następnych dniach, będę zajmował się oddziałem Driad i mam nadzieję wkrótce podzielić się z Wami wynikami. 

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment