18 December 2012

Exhibit: A hail of deadly arrows..
Grad śmiercionośnych strzał..

18 December 2012
Wood Elves Glade Guard 1 Wood Elves Glade Guard 1
I was very busy lately, so working on my Wood Elves (edit: Wanderers) Glade Guard unit goes slower than I've anticipated, but I've managed to paint a test model and assemble 10 more Glade Guard and undercoat them. I'm still unsure whether those colors are ok, but an early, sunny autumn (in Poland we call it the "Golden Polish Autumn") is my pick and I hope that you like it! And Oh, I know that her hair is blue, but this is a secret I will reveal in one of my stories someday =)

Byłem bardzo zajęty ostatnio, więc praca nad oddziałem Strażników Polany Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) idzie wolniej, niż przewidywałem, ale udało mi się pomalować model testowy oraz złożyć i spodkładować następnych 10. Wciąż nie jestem pewien, czy użyte przeze mnie kolory są ok, ale wczesna, słoneczna jesień (złota jesień) to mój wybór i mam nadzieję, że Wam się podoba! I oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, że jej włosy są niebieskie, ale jest to sekret, który ujawnię któregoś dnia w jednym z opowiadań. =)

The poll on the blog is closed, and it seems that we have an unexpected winner! The title of "The most beautiful Wood Elves unit" goes to the Dryads! I hope, that my work on the Dryads unit helped you in your decision =) I thank you all for voting! Next is the poll for "The most beautiful Wood Elves character or monster".

Ankieta na blogu jest już zamknięta i wygląda na to, że mamy nieoczekiwanego zwycięzce! Tytuł najpiękniejszego oddziału Leśnych Elfów wędruje do Driad! Mam nadzieję, że moja praca nad oddziałem Driad pomogła Wam w podjęciu decyzji. =) Dziękuję wszystkim za głosy. Następna ankieta dotyczy najpiękniejszej postaci lub potwora Leśnych Elfów. 

Here are the poll results:  

Oto wyniki ankiety: 

Glade Guard; 0 (0%)
Glade Riders; 0 (0%)
Eternal Guard; 0 (0%)
Dryads; 3 (50%)
Wardancers; 1 (16%)
Warhawk Riders; 0 (0%)
Wild Riders; 0 (0%)
Tree Kin; 0 (0%)
Waywatchers. 2 (33%)

In the following days, I am going to finish painting Glade Guard unit and share the results with you. Cheers!  

W następnych dniach będę chciał skończyć oddział Strażników Polany i podzielić się z Wami wynikami. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment