12 December 2012

Exhibit & Tutorial: The trees are alive! part.2
Te drzewa żyją! cz.2

12 December 2012
Wood Elves Dryads unit Done, done and done! The Fantasy Hammer blog is pleased to announce my first finished Warhammer (edit: Age of Sigmar) Wood Elves (edit: Sylvaneth) army unit, video and a small tutorial! I would have never thought that painting Dryads is so challenging! It took me more than an hour for each of the Dryads to paint, not counting those little Spites I was so eager to put inside the unit. However, this whole Dryads unit assembled together tells me it was really worth my time!

Gotowe! The Fantasy Hammer z radością przedstawia pierwszy pomalowany oddział Warhammer (edycja: Age of Sigmar) Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth), wideo oraz mały poradnik! Nigdy nie myślałem, że malowanie Driad może być tak wymagające! Pomalowanie każdej Driady zajęło mi ponad godzinę, nie licząc tych małych Duszków, które tak chętnie dodałem do oddziału. Mimo dużej ilości poświęconego na nie czasu, cały oddział Driad zebrany razem mówi mi, że było warto =)

I think that my Branchwraith conversion stands out from the Dryads unit, but as far as conversions are concerned, I admit that I hunger for more! The addition of Spites throughout the Dryads made the unit more colorful, but also degraded my Branchwraith to "only" a Branch Nymph look. I have a nice idead to make her even more hero like model, so please, be ready for the Branchwraith update sometime soon!

Wydaje mi się, że moja konwersja Branchwraith wyróżnia się z oddziału Driad, ale w kwestii konwersji czuję pewien niedosyt! Dodanie Duszków do Driad sprawiło, że jednostka jest bardziej kolorowa i żywa, ale jednocześnie zdegradowało to wygląd mojej Branchwraith do pozycji, co najwyżej Branch Nymph (Konarowa/Gałęziowa Nimfa? =)). Mam dobry pomysł, jak sprawić, by wyglądała bardziej na jednostkę z działu bohaterów, więc bądźcie gotowi na małą aktualizację, za jakiś czas!
 
Wood Elves Dryads 5 Wood Elves Dryads 5
Wood Elves Dryads 5 Wood Elves Dryads 6
Wood Elves Dryads 6 Wood Elves Dryads 6
Wood Elves Dryads 7 Wood Elves Dryads 7
Wood Elves Dryads 7 Wood Elves Dryads 8
Wood Elves Dryads 8 Wood Elves Dryads 9
Wood Elves Dryads 9

One of my friends asked me how did I make those tree like things on the Dryads bases. The answer is very simple and here is my tutorial:

Jeden z moich znajomych zapytał mnie, jak zrobiłem te wystające z podstawki gałęzie, a ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta, przedstawiam Wam tu mały poradnik:
  • Cut those plastic "supposed to be" grass under the Glade Riders horses hooves 
  • Odetnij plastikowe części spod kopyt koni Jeźdźców Polany, które miały udawać trawę, a do utrzymania pozycji konia nie są w ogóle potrzebne. 
  • Shape it with your knife to fit the base
  • Używając noża, przytnij je nieco, by pasowały do podstawek.
  • Paint the whole thing Rhinox Hide (Scorched Brown)
  • Pomaluj je w całości Rhinox Hide (Scorched Brownn).
  • Drybrush heavily with a 2:1 mix of Rhinox Hide (Scorched Brown) and Mournfang Brown (Calthan Brown), then evenly with 1:1 mix, then gently with Mournfang Brown (Calthan Brown)
  • Techniką suchego pędzla (drybrush) mocno pomaluj je mieszaniną 2:1 Rhinox Hide (Scorched Brown) i Mournfang Brown (Calthan Brown), następnie delikatniej mieszaniną 1:1, następnie bardzo delikatnie samym Mournfang Brown (Calthan Brown).
Click here for my painting Dryads tutorial.

Kliknij tutaj, by zobaczyć mój poradnik malowania Driad. 

In the following days, I am going to work on some scenery for my Wood Elves army and share the results with you. Cheers!

W następnych dniach będę pracował nad scenerią dla mojej armii Leśnych Elfów i podzielę się z Wami wynikami. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment