05 December 2012

Not all who wander are lost..
Nie wszyscy błądzący giną..

05 December 2012
Wood Elves Glade Guard 1
Greetings fellow gamers, painters, Warhammer hobbists and fantasy enthusiasts!

Witajcie drodzy gracze, malarze oraz entuzjaści Warhammera i fantastyki!
 
I am Morpheus "The Fantasy Hammer", founder and artist of this site. I have been part of the Games Workshop hobby for the best part of the last 10 years and into the fantasy for as long as I remember. With my painting and modelling skills I will try to carve my name in this awesome fantasy community and share all my work and knowledge with you on this blog.

Jestem Morpheus "The Fantasy Hammer", założyciel TFH. Przez większą część ostatnich 10 lat byłem częścią Games Workshop'owego hobby, a fantastyką interesowałem się odkąd tylko sięgam pamięcią. Pragnę wykorzystać swe malarskie i modelarskie umiejętności, by znaleźć dla siebie miejsce w tej wspaniałej społeczności fantasy oraz podzielić się z Wami mymi osiągnięciami i wiedzą na tym blogu.
 
TheFantasyHammer.blogspot.com is a blog dedicated mainly to Warhammer, Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar, fantasy games and books. Here, you will find pictures, comments, full articles and even tutorials about painting miniatures, conversions, making a scenery and terrain to put on the gaming board, reviews and "unboxings" of models, books and other fantasy related things, gaming tutorials, including tactics and battle reports, stories of fluffy armies, battles and adventures and fantasy related art.

TheFantasyHammer.blogspot.com, to blog dedykowany głównie systemom Warhammer, Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar, grom i książkom fantasy. Znajdziecie tu zdjęcia, komentarze, całe artykuły, a nawet poradniki, jak malować i konwertować figurki, tworzyć scenerię i tereny do umieszczenia na stole do gry, recenzje i "odpakowywanie" modeli, książek i innych związanych z fantastyką rzeczy, poradniki dotyczące grania, w tym taktykę i raporty bitewne, opowiadania pełne fluffu o armiach, bitwach i przygodach oraz powiązaną z fantastyką sztukę.

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment