08 October 2015

The call of the hunt! #1 Wezwanie na polowanie!

08 October 2015
Wood Elves Orion WiP1
It's been a while but I'm back with a big project which I have to finish very quickly. Today just a quick preview - Wood Elves Orion, King in the Woods WiP .

Minęło trochę czasu, ale jestem już z powrotem z dużym projektem, który muszę bardzo szybko skończyć. Dziś tylko szybki podgląd - Orion, Król Kniei Leśnych Elfów WiP.

No comments:

Post a Comment