16 January 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 3
Czarująca piękność..

16 January 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 3 Guild of Harmony Phoenicia WiP 3
This was a very tiring day, so I've only managed to aplly some washes to Phoenicia and I think that they have done their magic well =) I have also expanded my step by step painting Guild of Harmony Phoenicia tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).
 
To był bardzo męczący dzień, więc zdołałem jedynie nałożyć kilka washy na Phoenicię i myślę, że ich magia zadziałała. =) Rozszerzyłem również swój krok po kroku poradnik malowania Guild of Harmony Phoenicia. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 3

For standard rank and file models I usually don't bother using more than 1 or 2 washes, but Phoenicia deserves a greater attention =) Here is part 2 of my painting Guild of Harmony Phoenicia tutorial and in case you missed the first part, click here.

Do malowania zwykłych jednostek, zazwyczaj nie używam więcej niż 1 lub 2 washy, ale Phoenicia zasługuje na zdecydowanie większą uwagę. =) Oto 2 część mojego poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia, a w razie gdybyście ominęli 1 część, kliknijcie tutaj.
 • Start by applying Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh) to all skin areas (you can use any brown wash here but they might give Phoenicia a too dark shading).
 • Zacznij od nałożenia Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh) na skórę (można użyć dowolnego brązowego washa, ale mogą one spowodować, zbyt ciemne cieniowanie Phoenicii).
 • After the first wash is completely dry (always leave your washes to dry completely before applying paint or other washes to the model), apply Carroburg Crimson (Baal Red) to Phoenicia's dress.
 • Gdy pierwszy wash całkowicie wyschnie (zawsze pamiętaj, by zostawić washe do całkowitego wyschnięcia, zanim będziesz nakładał następne warstwy farby lub washe), nałóż Carroburg Crimson (Baal Red) na suknię Phoenicii.
 • After the second wash is completely dry, apply Drakenhof Nightshade (Asurmen Blue) to Phoenicia's hair, corset, clothing on the legs and boots.
 • Gdy drugi wash całkowicie wyschnie, nałóż Drakenhof Nightshade (Asurmen Blue) na Phoenicii włosy, gorset, ubranie na nogach i buty.
 • After the third wash is completely dry, apply Agrax Earthshade (Devlan Mud) to Phoenicia's parchments and golden-to-be areas.
 • Gdy trzeci wash całkowicie wyschnie, nałóż Agrax Earthshade (Devlan Mud) na Phoenicii zwoje i elementy, które później mają być złote.
 • After the fourth wash is completely dry, apply Nuln Oil (Badab Black) to all the green and silver areas.
 • Gdy czwarty wash całkowicie wyschnie, nałóż Nuln Oil (Badab Black) na wszystkie zielone i srebrne elementy.
 • Leave everything to dry and repeat any or all of the previous steps until you are happy with the results.
 • Zostaw model do całkowitego wyschnięcia i powtórz wszystkie lub niektóre powyższe punkty, aż rezultaty będą odpowiednie.
In the following days, I want to finish painting Phoenicia and each day I'm going to show you some WiP pictures of her and expand her painting tutorial. Cheers!

W następnych dniach chcę pomalować Phoenicię i każdego dnia, jeśli dam radę, pokazywać Wam zdjęcia WiP i rozszerzać jej poradnik malowania. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment