08 January 2013

Exhibit & Tutorial: The Wild Hunt begins..
Czas na Dzikie Łowy..

08 January 2013
Wood Elves Wild Rider conversion test model
Today is a Wild Hunt day and I'm happy to show you my Wood Elves (edit: Wanderers) Wild Riders conversion test model (also with a video). I've decided to take a break from painting Glade Guard and to make a Wild Riders conversion.  

Dzisiaj jest dzień Dzikiego Gonu i jest mi miło pokazać Wam model testowy konwersji Dzikiego Gonu do Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) (także z wideo). Zdecydowałem się odpocząć od malowania Strażników Polany robiąc konwersję Dzikiego Gonu. 

Here is a quick conversion tutorial: I've picked a Glade Riders sprue, together with some leftover Dryads bits, an ornate Glade Guard cloak, a hooded head and an armless torso. I've resculpted the torso (I've used a woman torso, but as far as I know Wild Riders are men, therefore I had to remove some protruding parts.. please, do forgive me for doing that =)). Attaching the arms was easy (remember that Wild Riders have spears, so use a Dryads arm looking like a spear), but the cloak was much harder to do.  

Oto krótki poradnik konwersji: wziąłem wypraskę Jeźdźców Polany, razem z pozostałościami oddziału Driad, ozdobny płaszcz Strażników Polany, zakapturzoną głowę i bezręki korpus. Wymodelowałem tors (użyłem kobiecego torsu, ale ponieważ jak mi wiadomo Dziki Gon składa się tylko z mężczyzn, musiałem usunąć niektóre wystające elementy.. proszę, wybaczcie =)). Doczepienie rąk było łatwe (pamiętajcie, że Dziki Gon ma włócznie, więc trzeba użyć rąk Driad, które je przypominają), ale płaszcz był już dużo trudniejszy do przyczepienia.
 
Wood Elves Wild Rider conversion test model Wild Riders don't have bows, therefore I had to remove the quiver with arrows from the cloak and since the cloak didn't fit well on the horse, I had to remove that round part used to attach the cloak to the body, glued it into that attachment spot (some green stuff was necessary this time), resculpted the inner cloak, so there was no hint of the missing part and fastened the cloak to the model.  

Dziki Gon nie posiada łuków, stąd musiałem usunąć kołczan ze strzałami z płaszcza, a ponieważ sam płaszcz nie do końca pasował na koniu, musiałem usunąć tą jego okrągłą cześć używaną do przytwierdzania do figurki, przykleiłem ją do jej miejsca przeznaczenia (trochę masy modelarskiej - greenstuff był tym razem potrzebny), wymodelowałem wnętrze płaszcza tak, by nie było śladu po usunięciu okrągłej części i przyczepiłem gotowy płaszcz do jeźdźca.

Again, you may ask why on earth did I paint the horse blue, but this is a secret I will reveal in one of my Wood Elves army stories someday =) And please, don't worry about not enough highlights on the clothing. This is just a test model =).  

Pewnie znów zapytacie, czemu pomalowałem konia na niebiesko, ale powtarzam, jest to sekret, który wyjawię któregoś dnia w opowiadaniu o Leśnych Elfach. =) I proszę, nie martwcie się małą ilością rozświetleń na ubraniu jeźdźca. To w końcu tylko model testowy. =)
 
Wood Elves Wild Rider conversion test model Wood Elves Wild Rider conversion test model
Wood Elves Wild Rider conversion test model Wood Elves Wild Rider conversion test model

I'm still working hard on Glade Guard unit, but it seems it's not an easy task. My choice of colors makes painting them really time consuming, but I'm quite happy with the overall results and soon I will post pictures of the first few finished Glade Guard. Cheers!  

Wciąż ciężko pracuję nad oddziałem Strażników Polany, ale wygląda na to, że to nie tak łatwe zadanie. Mój wybór kolorów i ich ilość sprawia, iż jest to bardzo czasochłonne, ale jestem zadowolony z tymczasowych wyników i wkrótce zamieszczę na blogu zdjęcia kilku pierwszych pomalowanych Strażników Polany. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment